โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน TESOL Professional Development สู่อาจารย์ผู้สอนภาษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน TESOL Professional Development สู่อาจารย์ผู้สอนภาษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน TESOL Professional Development สู่อาจารย์ผู้สอนภาษา ในระหว่างวันที่ 26 -27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องมรกต โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยมีคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์จาก 6 เขตพื้นที่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา