โลโก้เว็บไซต์ เลื่อนการประกาศผลสอบโควตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เลื่อนการประกาศผลสอบโควตา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ตามกำหนดการประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
จากเดิมวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา