โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             

            พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                     

      พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
     

กำหนดการ
ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ซ้อมย่อย  มทร.ล้านนา เชียงราย ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา 

            พร้อมทั้งให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรส่งแบบตอบรับกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

๑. หนังสือนำ
๒. กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. แบบตอบรับปริญญาบัตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา