โลโก้เว็บไซต์ ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

>>>เอกสารประกาศรับสมัคร
>>>ใบสมัคร