โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           10 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจาก พระครูพิศิษฏ์สันติคุณ เจ้าคณะตำบลทรายขาวเขต 1 เจ้าอาวาสวัดทรายขาว เจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  และจะมีพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา