โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, อาจารย์อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา, นางสาววรินยา  อุโมงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางจามจุรี  ฟ้าคำตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วม "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ ภายใต้การดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ และแนะนำผู้บริหาร ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

                    โดยกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เกิดความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน :
                    1. บทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจของอุทยานฯ
                    2. การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยแนวคิดการจัดตั้ง Holding Company
                    3. กลไกการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ด้วยผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
                    4. กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                    5. การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                    6. เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา