โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง RMUTL CR ประจำปีการศึกษา 2567 (ประชุมเชียร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง RMUTL CR ประจำปีการศึกษา 2567 (ประชุมเชียร์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง RMUTL CR ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ้งเน้นให้นักศึกษาได้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่นักศึกษารุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี มีความเป็นระเบียบ มีวินัย มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันฉันพี่น้อง โดยมีการจัดกิจกรรมลักษณะสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ โดยไม่มีกิจกรรมที่รุนแรงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=rmutlcr799&set=a.902150855275085

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา