โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเมืองพาน และอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและบุคคลผู้มีภาวะพึ่งผิงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน โดยมีนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและประธานผู้ตรวจแผ่นดินอาเซียน เป็นประธาน และมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และมี นายวชิร  ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเมืองพานอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา