โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยเริ่มจัดขบวน ณ อาคารวิทยบริการฯ  นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกสาขาเดินขบวนขึ้นบนลานธรรมพระเจ้าทันใจ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุรพงษ์ โด่งดังนำกล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นคณาจารย์ นักศึกษาแต่ละหลักสูตรนำเครื่องสักการะ และดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้ และสรงน้ำพระเจ้าทันใจ จากนั้นเวลา 10.30 น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แยกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleanning Day ณ อาคารคณะ/สาขา/หลักสูตรของตนเอง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา