โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนาเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยเริ่มจากพิธีอันเชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระและคำไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรนำพานดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้คณาจารย์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จากนั้นประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นเวลา 10.00 น. นักศึกษาคณะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการน้อมกตัญญูบูชาคณาจารย์ ณ อาคารวิทยบริการ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการไหว้พระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง ณ ลานพระวิษณุกรรม

ภาพ : วัชรพันธ์ ศิริ, พัชราภรณ์ คำสร้อย
ข่าว  : พัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา