โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick - off โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick - off โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางสาววรินยา  อุโมงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางจามจุรี  ฟ้าคำตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท นักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick - off โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอพาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้มอบ ข้าวนาอินทรีย์ ราชมงคลล้านนา เชียงราย และ เมล็ดพันธุ์พืช ที่ทางมหาลัยได้ ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชเอง ได้แก่ ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย, กวางตุ้งเหลืองล้านนา(กวางตุ้งดอก) และคะน้าใบ ให้กับโรงเรียนธารทองวิทยา เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่เพาะปลูกของทางโรงเรียน นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ต้นพริกไทย ต้นชะอม การส่งเสริมให้มีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ตำบลธารทอง อำเภอแม่พาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา