โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบราคา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบราคา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบราคา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา