โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2567 รุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2567 รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 มิถุนายน 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2
โดยนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย ประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวปิยะดา ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตร และปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 2 ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร กสศ. หลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่เข้าร่วมการอบรมในรุ่นที่ 2 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา