โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 มิถุนายน 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตร และให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 1 ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรการบัญชี เข้าร่วมการอบรมในรุ่นที่ 1 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ : นายวัชรพันธ์ ศิริ, นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา