โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          21 มิถุนายน 2567 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการ และสวัสดิการด้านต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร บุคลากร  และหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

          สำหรับการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และในช่วงบ่ายนักศึกษาได้แยกย้ายเข้าคณะฯ เพื่อพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา