โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดอบรมบริการวิชาการ เทคนิคการฟื้นฟูและเสริมกำลังโครงสร้างบนพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดอบรมบริการวิชาการ เทคนิคการฟื้นฟูและเสริมกำลังโครงสร้างบนพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานเปิดงานการจัดอบรมบริการวิชาการแก่สังคม โดย มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดอบรมเทคนิคการฟื้นฟูและเสริมกำลังโครงสร้างบนพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันด้านวิศวกรรมโครงสร้างแก่สังคมวิศวกรรมโยธา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. และ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท. วิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา