โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรม ความดีสากล ( UG 5 ) และลงฐาน ปฏิบัติการฝึกนิสัยใน

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรม ความดีสากล ( UG 5 ) และลงฐาน ปฏิบัติการฝึกนิสัยใน "5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 5 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต ศรีทะแก้ว หัวหน้าหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นำนักศึกษาหลักสูตรปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนวน 40 คน  เข้าร่วมรับการอบรม ความดีสากล( UG 5) และลงฐานปฏิบัติ การฝึกนิสัยใน "5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย" เช่น การขัดวิมาน, การปัดกวาดเช็ดถู, การจัดพับเก็บ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา