โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 30 วัน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 30 วัน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 30 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา