โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าฯ พระบรมราชินี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 3 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย มอบหมายให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จัดโดยจังหวัดเชียงราย และอำเภอพาน จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ และอาจารย์สุจิตรา จีนะวงษ์ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย           เป็นประธานในพิธี ในส่วนของอำเภอพาน มีอาจารย์ประภาส สุวรรณ และอาจารย์สุวรรณี ปัญยศ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพาน

ภาพ : กวินวุฒิ สุทธนะ , วัชรพันธ์ ศิริ ข่าว : กวินวุฒิ สุทธนะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา