โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยยานพาหนะ งานบริการ กองงบริหารทรัพยากรเชียงราย จำนวน 1 อัตราออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา