โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งและหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งและหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกทิพย์ อโนราช ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบแสดงความยินดีกับทาง ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทางคณาจารย์จาก มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ขอคำแนะนำแลกเปลี่ยนแนวทางในการผลักดันและส่งเสริมการจัดตั้งต้นแบบ holding company เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนความร่วมมือของนักวิจัยทั้งสองสถาบันในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา