โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์สำหรับผลิตและระบบพ่นไอน้ำในโรงเพาะปลูกให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์สำหรับผลิตและระบบพ่นไอน้ำในโรงเพาะปลูกให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐพล ศิริรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์สำหรับผลิต เพื่อช่วยในการทุ่นแรงและลดเวลาของขั้นตอนการแยกเมล็ดพันธุ์ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์ ยอดยา และทีมงาน หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดทำระบบพ่นไอน้ำในโรงเพาะปลูก เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในโรงเรือน อันจะส่งผลช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา