โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ โดยมี นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางโสมวรรณ ทิพจร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร หัวหน้างานและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุมอาคารวิทยบริการเป็นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา