โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อครอบครัวนายนพพร เรือนมา อดีตอุปนายกสโมสรนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อครอบครัวนายนพพร เรือนมา อดีตอุปนายกสโมสรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบหมายให้นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ, นายภีรวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความเสียใจไว้อาลัยต่อครอบครัวของนายนพพร เรือนมา ศิษย์เก่าและอดีตอุปนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในการจากไปกรณีเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารตั้งต้นผลิตน้ำมัน ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง โดยร่วมบำเพ็ญกุศล ณ วัดปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา