โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม สถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/67 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม สถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/67

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายสุระพงษ์  โด่งดัง และ นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้างานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/67 เพื่อประชุมชี้แจ้งและรับทราบนโยบายการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามร่วมกัน  ณ โรงแรมวังคำ ห้องบุษราคัม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา