โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอาคารเรียนรวมและห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ ร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอาคารเรียนรวมและห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนรวม และห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ 

>>> TOR อาคารเรียนรวม
>>> ร่างเอกสารประกวดราคา
>>> ราคากลางอาคารเรียนรวม

    ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ : 9 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559 
สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ 
    งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา เชียงราย
โทรศัพท์  053-723972-6 ต่อ 1231
โทรสาร   053-723977-8  ต่อ 1231
เว็ปไซค์   www.chaingrai.rmutl.ac.th
E-mail    kanungnart@rmutl.ac.th / kanungart@gmail.comออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา