โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนาม MOU กับ ศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนาม MOU กับ ศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ ดร.วัชรทัต ศรีเรือนสหนาวิน ผู้จัดการศึกษาและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน และ ดร.จันทร์เพ็ญ หรดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เชียงราย  และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 สถาบัน ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ  ห้องประชุมเชาว์ พงษ์สุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาด้านอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา