โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมดำเนินงาน “โครงการอบรมการออกแบบและก่อสร้างงานเสริมกำลังอาคารโรงเรียนต้านแผ่นดินไหว”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมดำเนินงาน “โครงการอบรมการออกแบบและก่อสร้างงานเสริมกำลังอาคารโรงเรียนต้านแผ่นดินไหว”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

6 - 7 พฤษภาคม 2567 สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ (EARTH) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ,  มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “โครงการอบรมการออกแบบและก่อสร้างงานเสริมกำลังอาคารโรงเรียนต้านแผ่นดินไหว” ในวันที่ 6 พ.ค. 2567 รศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผอ.สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบหมายให้ นางโสมวรรณ ทิพจร ผอ.กองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “การเสริมกำลังอาคารต้านแผ่นดินไหว” โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และการบรรยายเรื่อง “การเสริมกำลังโครงสร้าง โดยใช้ Chevron Bracing” โดย รศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารวิทบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย และในวันที่ 7 พ.ค. 2567 มีการลงพื้นที่ดูงาน และบรรยายเรื่อง “การก่อสร้างและการเสริมกำลัง โดยใช้ Chevron Bracing โดย ผศ.ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากวิศวกรและนายช่างท้องถิ่น จ.เชียงราย และภาคเหนือ รวมทั้งนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

ภาพ , ข่าว : กวินวุฒิ สุทธนะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา