โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน 8,734 บาท เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถตู้ ทั้งภายใน และภายนอกจังหวัด รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา