โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือ โครงการพิเศษร่วม บจก.ฮั่นอี้ โกลบอล ในการจัดการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือ โครงการพิเศษร่วม บจก.ฮั่นอี้ โกลบอล ในการจัดการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2 - 3 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมหารือ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการพิเศษร่วม บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด ในการจัดการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะเริ่มรับสมัครในวันที่ 20 พ.ค. 2567 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 9 กันยายน 2567 นี้ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีการประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่ ในการนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย รศ.วิเชษฐ    ทิพย์ประเสริฐ ผอ.สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผอ.กองการศึกษา ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เชียงราย และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางในการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : ณภัทร ปัญญาวงค์ , ข่าว : กวินวุฒิ สุทธนะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา