โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ตำบลทรายขาว ประจำเดือน มีนาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ตำบลทรายขาว ประจำเดือน มีนาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลทรายขาว เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอดถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตำบลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันสู่การพัฒนาตำบลทรายขาวอย่างยั่งยืน โดยมี นายภาณุพงษ์ ราชคมน์ ช่างเทคนิค และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา