โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ดูงานหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ดูงานหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย และ ผศ.ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ทั้งสองคณะ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะให้การต้อนรับ และบรรยายแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ของหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกให้กับผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ : ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ข่าว : นายกวินวุฒิ สุทธนะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา