โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอชุดตรวจสารเคมี ในผัก ผลไม้ ต่อสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอชุดตรวจสารเคมี ในผัก ผลไม้ ต่อสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 28 มีนาคม 2567 รศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผอ.สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร สุบิน ใจทา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุม และนำเสนอชุดการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้แบบเบื้องต้น ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

  โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเชียงรายเมืองเกษตรปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงให้ความสนใจชุดการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้แบบเบื้องต้น รวมทั้งการดำเนินงานด้านการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ของ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ ข่าว : กวินวุฒิ สุทธนะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา