โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                       งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้สโมสรนักศึกษา สามารถเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์แนวทางการแก้ไข รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้สโมสรนักศึกษา สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาต่อไปได้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ภาพ: สโมสรนักศึกษา / กิ่งกานต์  สาริวาท

ข่าว: กิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา