โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมรายงานผล และรายงานความก้าวหน้าการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา จัดประชุมรายงานผล และรายงานความก้าวหน้าการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้ รศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผอ.สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผอ.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และจัดประชุมปรึกษาหารือ รายงานผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานความก้าวหน้าผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผอ.ด้านกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา และนายประวิทย์ บุญมี ผอ. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  เข้าร่วมรับฟังประชุม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : กิ่งกานต์ สาริวาท

ข่าว : กวินวุฒิ สุทธนะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา