โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์อาสาฯ (พอ.สว.)ออกสถานที่ เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์อาสาฯ (พอ.สว.)ออกสถานที่ เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์อาสาฯ (พอ.สว.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายโฮงยาใกล้บ้าน โดยนายพิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม ชั้นปีที่ 3 ออกสถานที่ เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา ซ่อม ดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ สนามกีฬาบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา