โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์  AUN QA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์  AUN QA ให้แก่คณาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการสัมมนาในหัวข้อ “การประเมินตามเกณฑ์ AUN QA เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – 11”  วิทยากรโดย อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  ณ ห้องเรียน BALA ชั้น 2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา