โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้นโยบายรัฐบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้นโยบายรัฐบาล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29 ตุลาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมการเสนองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะดำเนินงานฯจากทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.กนกวรรณ เวชกามา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา