โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ ร.9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ ร.9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มีนาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 2 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพล  เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ปงลังกา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย 
ในการนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุม ด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1 ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นอกจากนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี การจัดทำน้ำอ้อยไซรัป สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกาย, การปฏิบัติการเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ อีกด้วย

"หนึ่งในภารกิจแห่งความใส่ใจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชน : University of Empathy"

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา