โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2567 โดยสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

           สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย งานยุทธศาสตร์และบุคลากร อาคารสำนักงานบริหารเชียงราย โทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 1210,1224

เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา