โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567  ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิหาร วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ /  กลุ่มงานพัฒนาระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม

ภาพ  ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

        นางสาวรัตนาภรณ์ สารภี นักเอกสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา