โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานตัดหญ้าและตัดแต่งไม้พุ่ม ประจำเดือน มีนาคม 2567 - กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานตัดหญ้าและตัดแต่งไม้พุ่ม ประจำเดือน มีนาคม 2567 - กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานตัดหญ้าและตัดแต่งไม้พุ่ม ประจำเดือน มีนาคม 2567 - กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา