โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน  รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผอ.สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ประชุมร่วมกับนางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ” หลักสูตรการจัดการธุรกิจ เชียงราย ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งปรึกษาหารือและวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา