โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยงานรับสมัครนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย พร้อมด้วยคณาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าจัดบูธนิทรรศการและร่วมเเนะเเนวการศึกษาศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณะครู และนักเรียน เป็นจำนวนมาก   
 

 

ภาพ / ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา