โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม “กาดมาม่วน” วันที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม “กาดมาม่วน” วันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 31 มกราคม 2567 มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในชื่อ “กาดมาม่วน” ภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวันที่ 2 ณ บริเวณลานตรามหาพิชัยมงกุฏหน้ามทร.ล้านนา เชียงราย
             บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยร้านค้าจากนักศึกษา, บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ได้ ช๊อป ชิม มากมาย อีกทั้งยังมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมการโยนลูกช่วงและระบำม้ง กลุ่มชาติพันธ์ุในรายวิชาสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ร่วมกับชมรมรักษ์ชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างพื้นที่สังคมและการดำรงอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ฯ การแสดงฟ้อนล่องแม่ปิง โดยเยาวชน หมู่ 3 ตำบลธารทอง และการแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง วง Normal โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา