โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว  นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา