โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนวน 14 ทุน ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานการรับทุนที่ห้องพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา (ศูนย์วัฒนธรรมชั้น2) ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น หรือส่งไปรษณีย์ที่อยู่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (ทุนเรียนดี) 99  หมู่10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

>>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่<<<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา