โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเตรียมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเตรียมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันนี้ (25 ตุลาคม 2559) เวลา 9.30  น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเตรียมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  สำหรับงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560 นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนเม็งรายมหาราชทีทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา