โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สนง.บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผอ.สนง.บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประชุมร่วมกับ นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน เพื่อประชุมหารือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา