โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครในรอบ 1 Quota/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครในรอบ 1 Quota/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 56 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในรอบ รอบที่ 1/2 Quota/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตร  สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการตลาดและการตลาดดิจิทัล สาขาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา